Omstreeks 1935 Omstreeks 1975 Anno 2006


Het kerkje


Het kerkje dateert uit het begin van de 13de eeuw. Het is een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor en een dakruiter met achtkantige lantaarn. Het schip werd in het begin van de 13de eeuw gebouwd. Het koor met gotische vensters en de westgevel dateren uit de eerste helft van de 16de eeuw. De dakruiter werd in 1809 toegevoegd en bevat een klok uit 1704. In de kerk staat een gemetselde preekstoel van bak- en natuursteen, rustend op een vroeg gotisch kapiteel. Deze preekstoel dateert uit het tweede kwart van de 16de eeuw.

Sinds 1909 is de kerk niet meer in gebruik als bedehuis, waardoor het onderhoud ook stil kwam te liggen.

In de jaren ‘30 is er sprake van geweest om de kerk te schenken aan het Openluchtmuseum te Arnhem. Het museum zou voor de afbraak, het vervoer en daarna voor het herstel van de weg zorgen. Nadat men jaren niets meer van het museum hoorde, werd van schenking aan het museum afgezien.

De kerk raakte steeds meer in verval. Door grote inzet van Jhr. R. Feith, welke correspondent van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en tevens bestuurslid van zowel de Stichting “Het GroningerLandschap”, als de historische vereniging “Stad en Lande” was, werd er in 1948 eindelijk begonnen met de restauratie.

In de steigers De binnenkant voor de restauratie in 1948 De kansel

In 1950 was de restauratie voltooid.

Van 1953 tot 1965 heeft het kerkje dienst gedaan als bezinningscentrum, onder leiding van Ds. Smits. Hierna werd het weer stil op Fransum.

In 1968 werd het kerkje overgedragen aan de Nederlandse Monumentenstichting te Den Haag, welke in 1971 het beheer en onderhoud overdroeg aan de Vroedschap Fransum. Dit is een Vereniging voor Huismuziek. Sinds 1994 is dit Stichting Vroedschap Fransum.

Deze stelt zich ten doel zoveel mogelijk mensen van de akoestisch prachtige ruimte gebruik te laten maken.

In 1979 werd de kerk door de Stichting Oude Groninger Kerken overgenomen van de Nederlandse Monumentenstichting.

In 1994-1995 werd de binnenkant van de kerk gerestaureerd. Hierbij werd ook een centrale verwarming geďnstalleerd, waardoor het in de winter een stuk aangenamer werd om er te musiceren.

In december 1999 werd er een nieuwe luidklok van 450 kg. opgehangen, welke zaterdags om 12.00 uur geluid wordt. Nog mooier zou zijn als hij elke dag, net als vroeger, om 12.00 uur geluid zou worden. Maar dan moeten zich daar wel vrijwilligers voor aanmelden.