Welkom op de website van Fransum, een plekje waar de stilte nog spreektFransum ligt 15 km. ten noord-westen van Groningen, op het voormalige eiland Middag in het Westerkwartier. De oudste vermelding van Fransum is van 1285. Aangenomen wordt dat de wierde uit de 5de tot 8ste eeuw stamt. Er zijn echter ook romeinse munten uit de 2de eeuw gevonden.
De naam Fransum heeft tot verschillende verklaringen geleid. Een algemene verklaring is 'het heem van Frank', via Frankshem voerend tot Fransum. Behalve naar de persoonsnaam Frank kan de plaats ook naar de volksnaam, de Franken, zijn genoemd. De op korte afstand van elkaar gelegen wierden Englum, Saaksum en Fransum zouden kunnen verwijzen naar Angelen, Saksen en Franken.
Fransum heeft weliswaar de status van kerkdorp bereikt, maar voor zover bekend hebben er op de wierde nooit meer dan een boerderij, een woonhuis en een romaans kerkje gestaan. Omstreeks 1840 telden de twee huizen 20 inwoners.


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 De wierde heeft een diameter van ca. 275 m. en het hoogste punt is 3.43 m. Hij is deels afgegraven aan de noordwestelijke, noordoostelijke en aan de zuidoostelijke kant. (zie kaart)


 


 


Het oude kerkepad, dat door de weilanden slingerde, is niet of nauwelijks meer zichtbaar.
Tot ver in de 20ste eeuw kon men er alleen maar over deze stenen voetpaden door de
weilanden of langs een onverharde doodlopende weg komen.


         
       
    Fluitekruid langs de weg in de zomer    

 Inmiddels is er een verharde weg en heeft men mooie fietspaden, al slingerend door de weilanden rondom Fransum, aangelegd.